Kuukauden Cochrane

Suomen Cochrane-keskus siirtyi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta Lääkäriseura Duodecimiin vuonna 2017. Duodecim pyrkii lisäämään Cochrane-katsausten tunnettuutta ja käyttöä Suomessa, ja on alkanut syyskuusta 2019 lähtien julkaisemaan suomeksi tiivistelmiä valikoiduista katsauksista kuukausittain.

Ensimmäinen Kuukauden Cochrane julkaistiin 5.9.2019