Cochrane-yhteistyö

 

Lääkäri ja tutkija

Cochrane-yhteistyön perustana on kansainvälinen tutkijaverkosto, joka tuottaa, päivittää ja välittää Cochrane-katsauksia. Katsauksia on toimitettu terveydenhuollossa käytettävän ennaltaehkäisyn, hoidon tai kuntoutuksen vaikuttavuudesta ja diagnostisten testien tarkkuudesta. 

Brittiläisen epidemiologin Archie Cochranen mukaan nimensä saanut tutkijaverkosto on perustettu vuonna 1993. Cochrane-verkostossa on nyt mukana yli 37 000 ihmistä yli 130 maasta.
Cochrane-toiminnan historia (englanniksi)

Suomen Cochrane-osasto, Cochrane Finland, toimii Duodecimin Käypä hoito -yksikössä. Pohjoismaisen Cochrane-keskuksen Suomen osaston toiminta käynnistyi vuonna 1996. Suomessa toimii noin sata Cochrane-aktiivia ja heistä useimmat ovat mukana osa-aikaisina, omalla ajallaan tai oman laitoksensa tuella, esimerkiksi katsauksen valmistamisen tai päivittämisen ajan.

Cochrane Finlandin tavoitteena on

  • tuottaa näyttöön perustuvaa tietoa terveydenhuollon päätöksenteon tueksi
  • välittää tietoa Cochrane-katsausten näyttöön perustuvista terveydenhuollon menetelmistä
  • tukea katsaustyöryhmien perustamista ja toimintaa
  • kouluttaa ja antaa menetelmätukea katsausten tekijöille
  • tiedottaa kansallisesta ja kansainvälisestä Cochrane-toiminnasta.

Cochrane-verkosto toimii yli 50 maassa ja siinä on yli 50 eri aiheita kattavaa katsausryhmää. Kukin katsausryhmä päättää oman aihealueensa sisällä, mistä aiheista tutkimuskatsauksia tehdään sekä vastaa katsausten korkeasta laadusta. 
Cochrane-verkosto (englanniksi)
Cochrane-keskukset ja osastot (englanniksi)
Cochrane-katsausryhmät (englanniksi)

Cochrane-työ ja työryhmät

  • Katsausryhmät, Cochrane Review Groups, tukevat katsauksien laadintaa omilla erikoisaloillaan
  • Alueelliset keskukset, Cochrane Centres, ovat yhteyspaikkoina Cochrane-työstä kiinnostuneiden ja siinä jo toimivien välillä. Niillä on myös omia erityistehtäviä, kuten käsikirjan toimittaminen.
  • Laajoja aihekokonaisuuksia tukevat verkostoryhmät, Cochrane Fields.
  • Potilasinformaation laadusta huolehtii Cochrane-yhteistyön kuluttajaverkosto, Cochrane Consumer Network.
  • JohtoryhmäCochrane Steering Group, vastaa ulkoisista yhteyksistä, tiedon jakelukanavista ja laadunvarmistuksesta