Tervetuloa

Panoraama

13.2.2023: Suomen Cochrane-keskuksella ei ole tällä hetkellä toimintaa. Toiminta järjestetään uudelleen vuoden 2023 aikana.

Cochrane-yhteistyötä tekee kansainvälinen tutkijaverkosto, joka tuottaa, päivittää ja välittää näyttöön perustuvaa ja tiivistettyä tietoa terveydenhuollon menetelmien vaikuttavuudesta. Suomessa Cochrane-katsauksia hyödynnetään kliinisen ja terveyspoliittisen päätöksenteon tukena. Hoitosuositusten ja menetelmien arviointiraporttien laatijat käyttävät yleisesti Cochrane-katsauksia lähdeaineistonaan. 

Suomen Cochrane-osasto, Cochrane Finland, on osa yli 130 maassa tehtävää Cochrane-yhteistyötä. 
Cochrane-verkosto (englanniksi)
Pohjoismainen Cochrane-keskus (englanniksi)
Cochrane-kollokvion verkkosivut (englanniksi)