Cochrane-kirjasto

Tabletti

Cochrane-verkoston tuottamat julkaisut kootaan Cochrane-kirjastoon, joka sisältää kuusi säännöllisesti päivitettävää tietokantaa. Tietokannat tarjoavat korkeatasoista ja luotettavaa näyttöön perustuvaa tietoa terveydenhuollon päätöksen tekijöille. Seitsemäs Cochrane-kirjaston tietokanta sisältää tiedot Cochrane-yhteistyötä tekevistä ryhmistä. DARE,- HTA- ja EED-tietokannat ovat kaikkien saatavilla.

Cochrane Library

Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR)
Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL)
Cochrane Methodology Register (CMR)
Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE)
Health Technology Assessment Database (HTA)
NHS Economic Evaluation Database (EED)

Tiivistelmät  ovat kaikkien käytettävissä Cochrane-kirjastossa

Cochrane-katsausten tiivistelmät ovat vapaasti haettavissa ja luettavissa Cochrane-kirjastossa. Koko katsaustekstin saamiseksi tarvitset maksullisen lisenssin. Suomessa monet laitokset ja lääketieteelliset kirjastot ovat hankkineet pääsyn Cochrane-kirjaston kokotekstiversioihin. Näin myös eräät maksulliset palvelut, kuten Duodecimin julkaisema Terveysportti-verkkopalvelu.
Terveysportti