Katsauksen tekijöille

Katsauksentekijät

Cochrane Finlandin tärkeimpiin tehtäviin kuuluu tukea suomalaisia katsaustyöryhmiä ja katsausten tekijöitä. Suomalaisia asiantuntijoita osallistuu muun muassa tulehdustautien, mielenterveyden, tuki- ja liikuntaelinsairauksien, hammaslääketieteen ja työterveyshuollon katsausryhmien työskentelyyn. 

Cochrane-katsauksia käytetään Suomessa kliinisen ja terveyspoliittisen päätöksenteon tukena, sillä ne tarjoavat tiivistettyä ja näyttöön perustuvaa tietoa terveydenhuollon menetelmien vaikuttavuudesta. Suomessa katsauksia hyödynnetään mm. Käypä hoito -suosituksissa, Terveysportin tietokannoissa ja terveydenhuollon menetelmien arvioinnissa. 

Menetelmätuki

Cochrane-yhteistyössä on hyvää materiaalia, jotka ohjaavat katsauksen teossa.
Katsauksen tekijöiden käsikirja (englanniksi)

Muu kieli – englanti -käännöspalvelu

Kirjallisuushaun tuloksena on usein muita kuin englanninkielisiä artikkeleita. Cochrane-keskukset voivat antaa maksutta käännösapua monien harvinaistenkin kielten tapauksessa.

Käännöspalvelun saamiseksi katsauksen tekijät voivat ottaa yhteyttä Cochrane Finlandin yhdyshenkilöön, joka edelleen välittää artikkelit käännettäviksi. Katsauksen tekijät voivat myös itse tiedustella oman katsausryhmänsä apua käännöksissä, sillä ryhmissä työskentelee usein tutkijoita monista maista.

Tutkimusartikkelien kaukolainapalvelu

Katsauksen tekijät hankkivat itse oman kirjastonsa kautta ja omalla kustannuksellaan tarvitsemansa artikkelikopiot, samoin muista kotimaisista ja ulkomaisista kirjastoista tehtävät kaukolainat.

Lisätietoja