Tervetuloa

Panoraama

Cochrane-yhteistyötä tekee kansainvälinen tutkijaverkosto, joka tuottaa, päivittää ja välittää näyttöön perustuvaa ja tiivistettyä tietoa terveydenhuollon menetelmien vaikuttavuudesta. Suomessa Cochrane-katsauksia hyödynnetään kliinisen ja terveyspoliittisen päätöksenteon tukena. Hoitosuositusten ja menetelmien arviointiraporttien laatijat käyttävät yleisesti Cochrane-katsauksia lähdeaineistonaan. 

Suomen Cochrane-osasto, Cochrane Finland, on osa yli 130 maassa tehtävää Cochrane-yhteistyötä. 
Cochrane-verkosto (englanniksi)
Pohjoismainen Cochrane-keskus (englanniksi)

Vuonna 2018 kansainvälinen Cochrane-kollokvio järjestetään 25. kerran Edinburghissa 16-18. syyskuuta. Teemana on "Cochrane for all - better evidence for better health decisions".  Abstraktien jättöaika jatkuu  2.3.2018 asti. Tervetuloa!

Cochrane-kollokvion verkkosivut (englanniksi)