Linkkejä

Stetoskooppi

Cochrane-kirjasto (englanniksi)
Cochrane-kirjasto on kokoelma tietokantoja, jotka sisältävät korkealaatuista, riippumatonta tietoa. Kirjasto on maailman arvostetuimpia ja luotettavimpia tietolähteitä terveystieteissä ja sinne pääsee Suomessa mm. Terveysportin kautta. Internetissä julkaistu ja säännöllisesti päivittyvä Cochrane-kirjasto tarjoaa jo yli 6 500 järjestelmällistä katsausta terveydenhuollon interventioiden vaikuttavuudesta.

Cochrane-yhteistyö (englanniksi)
Cochrane-yhteistyö, Cochrane , on vuodesta 1993 koonnut näyttöön perustuvaa tietoa terveydenhuollon vaikuttavuudesta. Yhteistyö on saanut nimensä epidemiologi Archie Cochranelta.

Pohjoismainen Cochrane-keskus (englanniksi)

Pohjoismainen Cochrane-keskus on itsenäinen tutkimus- ja tiedotuskeskus, joka sijaitsee Kööpenhaminassa Tanskassa. Pohjoismainen Cochrane-keskus vastaa mm. Cochrane-käsikirjan toimittamisesta.

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on Suomen suurin tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja tutkimusapurahojen avulla. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva tutkimus- ja kehittämislaitos. THL palvelee valtion ja kuntien päättäjiä, alan toimijoita, järjestöjä, tutkimusmaailmaa ja kansalaisia.

Työterveyshuollon Cochrane-ryhmä (englanniksi)
Työterveyslaitoksen Cochrane-ryhmä, Cochrane Occupational Safety and Health Review Group, julkaisee tiivistelmiä työterveys- ja työturvallisuustoimenpiteiden vaikuttavuudesta.