Tervetuloa

Panoraama

Cochrane-yhteistyötä tekee kansainvälinen tutkijaverkosto, joka tuottaa, päivittää ja välittää näyttöön perustuvaa ja tiivistettyä tietoa terveydenhuollon menetelmien vaikuttavuudesta. Suomessa Cochrane-katsauksia hyödynnetään kliinisen ja terveyspoliittisen päätöksenteon tukena. Hoitosuositusten ja menetelmien arviointiraporttien laatijat käyttävät yleisesti Cochrane-katsauksia lähdeaineistonaan. 

Suomen Cochrane-osasto, Cochrane Finland, on osa yli 130 maassa tehtävää Cochrane-yhteistyötä. 
Cochrane-verkosto (englanniksi)
Pohjoismainen Cochrane-keskus (englanniksi)

Vuonna 2017 kansainvälinen Cochrane-kollokvio järjestetään Kapkaupungissa, Etelä-Afrikassa 13-16.9. osana Global Evidence Summit -tapahtumaa. Tervetuloa!
Global Evidence Summitin verkkosivut (englanniksi)