Helmikuu 2020

Työttömille työnhakijoille tarjotut terveyttä parantavat toimenpiteet työpaikan saamisen edistämiseksi

Jani Ruotsalainen 24.2.2020

Heikentynyt terveys ja heikentynyt työkyky voivat olla syitä työttömyyteen. Myös työttömyys ja etenkin pitkittynyt työttömyys voivat puolestaan heikentää terveyttä ja hyvinvointia. Ei tiedetä, voitaisiinko työttömiä auttaa saamaan työpaikka terveyttä parantavilla toimenpiteillä.

Cochrane-katsauksen [1] tarkoituksena oli selvittää, onko mahdollista auttaa työttömiä työnhakijoita saamaan työtä parantamalla heidän terveyttään.

Terapiamenetelmiä ja työnhakukoulutusta yhdistävät toimenpiteet todennäköisesti lisäävät niiden työttömien määrää, jotka löytävät työpaikan, verrattuna niihin, jotka eivät saa interventiota. Näytön laadun nostamiseksi tarvitaan enemmän korkealaatuisia tutkimuksia, mukaan lukien sellaisia, joissa tutkitut toimenpiteet on selvästi kohdistettu joko lyhyt- tai pitkäaikaistyöttömiin.

Cochrane-katsaukseen löydettiin 15 satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta, joihin osallistui 6 397 henkilöä. Tutkittuihin interventioihin sisältyi terapeuttisia menetelmiä, kuten kognitiivinen käyttäytymisterapia, fyysinen liikunta sekä terveyteen liittyvä neuvonta ja ohjaus, tai ne olivat yhdistettyjä interventioita, jotka sisälsivät terapeuttista hoitoa ja työnhakuvalmennusta. Katsauksessa tutkimusten keräämistä tulostiedoista valittiin vaikuttavuuden mittariksi työpaikan saaneiden työttömien lukumäärä. Katsaukseen otettiin mukaan myös niiden tutkimusten tulokset, jotka koskivat terveyttä ja mielenterveyttä. Katsaukseen ei löytynyt tutkimuksia, jotka olisivat mitanneet toimenpiteiden vaikutuksia työkykyyn.

Mitkä ovat katsauksen tärkeimmät tulokset?

Tulokset osoittavat, että yhdistelmähoidot (terapeuttiset interventiot yhdistettynä työnhakukoulutukseen) lisäävät todennäköisesti jonkin verran työtä saavien työttömien määrää verrattuna niihin, jotka eivät saa interventiota (näyttö kohtalaista). Terapeuttiset toimenpiteet voivat lisätä työtä saavien työttömien määrää verrattuna niihin, jotka eivät saa interventiota (näyttö hyvin heikkolaatuista). Terapeuttisilla interventioilla ei todennäköisesti ole mitään vaikutusta mielenterveyteen (näyttö heikkolaatuista) eikä yleiseen terveyteen (näyttö kohtalaista), kun verrataan siihen, ettei tehdä mitään.

Kuinka ajan tasalla on tämä katsaus?

Katsaukseen sisällytettiin kaikki relevantit tutkimukset, jotka oli julkaistu elokuuhun 2019 mennessä.

Lähde

[1] Hult  M, Lappalainen  K, Saaranen  TK ym. Health‐improving interventions for obtaining employment in unemployed job seekers. Cochrane Database Syst Rev 2020;(1):CD013152

Artikkelin kirjoittajasta

Jani Ruotsalainen on Cochrane-verkoston Cochrane Work  ryhmän entinen toimituspäällikkö. Elokuusta 2019 alkaen hän on toiminut Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeassa tutkijana.